Content

clever content

Allt innehåll på din webbplats kommer hittas av Google eftersom de äger eller styr 87% av marknadens sök. Vår expertis inom sök och optimering kommer visa sig i ditt innehåll där vi bygger din synlighet genom kunskap, erfarenhet och långsiktig strategi. Att skriva innehåll är bland de viktigaste på internet idag eftersom det är i regel det som Google bryr sig om. Allt innehåll ska även med flera verktyg verifieras av Google, då har vi nått hela vägen och kommer få resultat för ditt företag.

Kontinuitet med content

Det som är svårt med content är att kontinuerligt hålla god kvalitet, stötta företagets identitet och samtidigt tänka nytt för att anpassa innehållet för befintliga kunder och attraktionen av nya. Det är en balans vi brukar nå med våra strategiska beslut tillsammans med kundens förståelse. Att skapa innehåll är en värdehandling där vi ska stärka, återspegla kundens nivå på identitet och dessutom sälja mer och följa befintliga riktlinjer.

Att skriva content och skapa betydande innehåll är en svår uppgift. Med uppdraaget ligger även stora delar i analys och inriktning samt marknadsundersökningar och avgörande beslut om hur marknaden ser ut. Konkurrens är alltid en utmaning men också det vi alltid står inför.

Etik moral och hållbarhet

Information är makt. Att skriva om någon anna kräver att man sätter på sig mössan med etik och sätter sig in i företagets värderingar i samhället. Det är ett krav och absolut nödvändighet att vi står för kundens motto och skriver såsom om företaget själv hade skapat ord efter ord för att generera det content som behövs. Etik är en sak men att skapa värde är annat. En nära kommunikation om innehåll och media kring innehållet kräver tid och kunskap. Vi om att medverka tillsammans med kunden på möten om företaget och strategiska inriktningar. Vi luftar även tankar kring metoder och innehåll för att ha plan och långsiktighet emot marknaden direkta mätbarhet.

Det som mäts blir gjort

Allting som görs på internet kan mötas. Där har vi ofta ett tekniskt försprång gentemot våra kunder. Att ha jobbat med marknadsföring på internet sedan 90-talet har utvecklat vår förmåga att generera strategier om vad som fungerar. Varje kund har sin strategi med oss och vi utvecklar den tillsammans för att mötas i varje uppdrag.