Sökmotoroptimera innehållet på din webbplats

Home / Sökmotoroptimera / Sökmotoroptimera innehållet på din webbplats

Nu kan du skapa innehåll och sökmotoroptimera alla komponenter kring SEO på din webbplats. Att jobb med digital publicering har lärt oss att ha full koll på alla detaljer som copywriter; även det som inte syns. Vi talar om detaljer i det skrivna ordet som rubriker eller grammatika regler för att Google ska förstå texternas mening. Jag säger inte att Google pratar svenska men de senaste åren har inneburit att Google mycket väl förstår vad vi letar efter i sök.

Google har tränat sina robotar att ge svar på analyserade sökningar under lång tid. Det innebär att du som frågar efter “hur jag kommer till göteborg” kan få direkt och precis information från google när du gör ett sök. Det är så avancerat att det i framtiden kommer fungera att hoppa in i en självkörande bil som tar dig dit du önskar.

Sökmotoroptimera med struktur

En copywriter måste ha full koll på detaljer kring struktur och kodning i en webbplats för att saker ska få sin semantiska ordning. Det är enormt viktigt i den hårda konkurrensen att din webbplats och varje detalj sitter rätt. Även en rubrik ska ha rätt plats för att stärka sin betydelse.

När vi arbetar med att sökmotoroptimera en webbplats görs alltid en analys om strukturen är korrekt. Det är på detaljnivå för att kunna leverera det vi skriver. Såklart är det inte ett ansvar för en copywriter att kunna det vi ska sökmotoroptimera i detalj men det hjälper.

Analysera, skapa, leverera

EN text är som en film när du läser vad betraktaren vill du ska känna. Har din copywriter lyckats får du kanske gåshud i det du läser och känner. Det är en expertis och en gåva att kunna vara så på känslan oerhört duktig på ett budskap. Efter analys sker det något med den målgrupp man vill tala till. Det inför sig en känsla i hur man bemöter rätt människor och bemötandet i en text kan vara avgörande.

För att kunna jobba med texter, budskap och information bör man vara hyperkänslig för att kommunicera rätt till rätt individ. Att dessutom kunna sökmotoroptimera ett innehåll för rätt person kräver mycket bredd och kunskap på en annan teknisk nivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *