Vad är bra innehåll som skapar intresse

Home / Innehåll / Vad är bra innehåll som skapar intresse

Bra innehåll är en definition vi alla me säkerhet har olika svar på. Med internet som en grundsten i det vi använder sök för är ett bra exempel. Kunder eller folk i allmänhet har de senaste åren lärt sig att man kan googla det mesta frågor direkt i en mobiltelefon; få ett svar och vara nöjd. Det är precis så dina kunder gör för att få veta svaret på sin fråga. Om det är ditt företag eller någon annan som har svaret hänger lite på intresset företaget har i att finnas till för kunden.

Detta är lite av det som gör internet till den fantastiska informationskanal vi idag använder det till. Det jag vill komma åt är dina tankar kring hur informationen kommer till och hur svaret på frågan blir din. Tankar om att dela med sig av kunskap är en viktig del och är du en del av exempelvis ett företag som är experter på något bör ni såklart dela med er.

Vinn kundernas förtroende med er expertis

Jag har sedan många år haft funderingar kring varför företag inte utnyttjar gratiskanalen Blogg på företagets webbsida till detta. Att dela med sig av sin expertis, dela med sig till sökande kunder och faktiskt ha svaret i en första kundrelation. Företagets blogg kan göra jobbet med att olika medarbetare skapa innehåll och skriver. Egentligen är det företagets plikt att utnyttja den anställdes uthyrda tid till företaget för att gynna företaget så mycket som möjligt. Kanske vara företagets expertis utåt och möta kunden redan vid ett första sök i google.

Svara på bra innehåll och skapa intresse

Dina kunder har säkert en hop av frågor kring din expertis och det är verkligen något du och vilket företag som helst kan dra nytta av. Se ditt företag som en guru för den expertis ni besitter och hitta de frågor kunder vill ha svar på. Söker du själv på internet eller företrädesvis på google så har du ett hum om hur det fungerar för kunden.

Ställ en fråga till google som är relevant i din bransch, analysera konkurrensen och bli lite förbannad. Fråga dig varför ditt företag inte syns i expertpanelen.

Generera innehåll och bli affärsområdets guru online

Det krävs en del arbete för att kartlägga dina kunders behov i form av svar på specifika frågor. En bra start är att ha koll på branschen och konkurrensen. Se vart det lutar och vad kunderna söker efter. Du kanske jobbar med en säsonginriktad verksamhet och kan styra innehållet efter det.

Gör grovjobbet och försöka få tillgång till att skriva om dina kunskaper, väx i din roll på jobbet och skapa förutsättningar för att vinna kampan om kunderna online. Kunden vinner, du vinner men framför allt företaget vinner en kund varje gång ni har svart på frågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *